O nas

Prawa autorskie
Publikacje na tej stronie podlegają szwajcarskiemu prawu autorskiemu. Za publikacje osób trzecich są odpowiedzialni sami autorzy. Rozpowszechnianie, przetwarzanie jak i jakakolwiek forma dalszego wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymagają zgody właściciela strony lub autora. Kopiowanie lub ściąganie tej strony jest dozwolone tylko w zakresie prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Odpowiedzialność za treści
Informacje zawarte na tej stronie mają wyłącznie ogólny i informacyjny charakter. Treści zawarte na tej stronie są sprawdzane z najwyższą dokładnością. Za ich poprawność, kompletność i aktualność nie przejmujemy jednak odpowiedzialności. Za treści zawarte na poszczególnych profilach (łącznie ze zdjęciami) odpowiedzialność ponosi ich autor.

Odpowiedziałność za linki
Linki zewnętrzne prowadzą do treści innych stron. Za treści tych stron odpowiadają wyłącznie ich autorzy. Linki zewnętrzne są odpowiednio oznaczone. W przypadkach naruszenia prawa linki te zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Usługi na milfs69.pl są dostarczane przez Paidwings AG, z siedzibą w Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland. Paidwings AG figuruje pod numerem CHE-372.592.771 Kanton Zug w rejestrze handlowym z numerem podatkowym CHE-372.592.771 MWST. Funkcję Verwaltungsrat der AG pełni . Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zwróć się do naszego dzialu: Support